โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้

               ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

อัตราค่าจ้างเดือนละ………..๙,๐๐๐…………………บาท

               ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้

                   วุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

                    – สาขาวิชาเอกการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

              ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ ๒๔-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเบอร์  ๐๘๔-๒๘๙๐๖๓๙ หรือ ๐๓๔-๔๔๖๔๐๐

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ

ขอบคุณข้อมูล : สพป.สมุทรสาคร

666

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *