โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนวัดดอนชัย รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนวัดดอนชัย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340 /2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 5965 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และกำหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9, 000 บาท
5.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดดอนชัย ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านต่อ…

ขอบคุณข้อมูล : สพป.เชียงใหม่เขต1

666

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *