แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.ร.บ.ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบท้องถิ่น พ.

Read more

ชุดที่1 ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

ชุดที่ 1 ข้อสอบ พระร

Read more

ชุดที่1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

ชุดที่1 พระราชบัญญัต

Read more

ตัวอย่าง ข้อสอบจริง O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ย้อนหลัง 10 ปี (ปี2552 – 2561) แยกใหม่ตามสาระและตัวชี้วัด + (เฉลย) พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

ตัวอย่าง ข้อสอบจริง

Read more

Facebook