โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

โรงพยาบาลมุกดาหาร รั

Read more

โรงพยาบาลวารินชำราบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โรงพยาบาลวารินชำราบ

Read more

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 11 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รั

Read more

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รั

Read more

โรงพยาบาลศรสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 17 อัตรา

โรงพยาบาลศรสะเกษ รับ

Read more

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลขอนแก่น ประ

Read more

โรงพยาบาลจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลจังหวัดเลย

Read more

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 7 อัตรา

โรงพยาบาลสุรินทร์ รั

Read more

รพ.พระนารายณ์มหาราช ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รพ.พระนารายณ์มหาราช

Read more