โรงเรียนอนุปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงเรียนอนุปัญญานุกู

Read more

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

โรงเรียนเชียงรายปัญญ

Read more

สพป.กำแพงเพชรเขต2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

สพป.กำแพงเพชรเขต2 รั

Read more

สพป.ยโสธรเขต1 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

สพป.ยโสธรเขต1 รับสมั

Read more

สพม.เขต29 (จ.อุบลราชธานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวม 7 อัตรา

สพม.เขต29 (จ.อุบลราช

Read more

สพม.เขต42 (นครสวรรค์-อุทัยธานี) รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สพม.เขต42 (นครสวรรค์

Read more

สพป.สุโขทัยเขต1 รับสมัครสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สพป.สุโขทัยเขต1 รับส

Read more

สพป.กาญจนบุรีเขต3 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สพป.กาญจนบุรีเขต3 รั

Read more

สพป.นครราชสีมา เขต 7 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สพป.นครราชสีมา เขต 7

Read more

สพป.ศรีสะเกษเขต3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา

สพป.ศรีสะเกษเขต3 รับ

Read more