กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กศน.จังหวัดเชียงใหม่

Read more

กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กศน.จังหวัดสมุทรสงคร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more