กศจ.บุรีรัมย์ สอบถามความสมัครใจไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 22 อัตรา

กศจ.บุรีรัมย์ สอบถาม

Read more

กศจ.สระบุรี สอบถามความสมัครใจ ผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.สระบุรี สาขาวิชาญี่ปุ่น ลำดับที่. 5 – 9. เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น

กศจ.สระบุรี สอบถามคว

Read more

กศจ.แม่ฮ่องสอน มีมติให้ กศจ.เชียงใหม่ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูช่วย

กศจ.แม่ฮ่องสอน มีมติ

Read more

กศจ.เลย สอบถามความสมัครใจเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

กศจ.เลย สอบถามความสม

Read more

สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ไปขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปลายทางฯ 3 วิชาเอก

สอบถามความสมัครใจผู้

Read more