แบบทดสอบการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

แบบทดสอบการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ MBU Kalasin ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ MBU Kalasin ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 (ปัทมคีรี) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 (ปัทมคีรี) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6(ปัทมคีรี) สพป.ระนอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6(ปัทมคีรี) สพป.ระนอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกระทุ่มแบน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอกระทุ่มแบน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอำ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสุนทรภู่ 2565 โดยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more