แบบทดสอบออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง ผ่านเกณฑ์ 65 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง ผ่านเกณฑ์ 65 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอัฏฐมีบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ

ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ

Read more