แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนัสนิคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนัสนิคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ตลาดนัดพัฒนาตนเองออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ตลาดนัดพัฒนาตนเองออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

โรงเรียนโนนกอกวิทยา รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนโนนกอกวิทยา รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

Read more

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอน้ำพอง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันออกพรรษา 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอน้ำพอง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ พรบ.การจราจรทางบก ฉบับที่13 พ.ศ.2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ พรบ.การจราจรทางบก ฉบับที่13 พ.ศ.2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ Fake NewZ โดย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ Fake NewZ โดย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more