กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ (World No Tobacco Day) ตรงกับ ‘วันที่ 31 พฤษภาคม’ ของทุกปี เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญ เล็งเห็นอันตรายของการสูบบุหรี่

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 75% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี
  3. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่แจ้งไว้
  4. แบบทดสอบจำกัด 1,500 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา ::  ดร.อุไรวรรณ ส่วนสมพงษ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ