ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด

ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด

Q. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 18 ปีบูริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์
ค. 20 ปีบูริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบูริบูรณ์

ไม่ ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ความนี้ เกิดจาก มาตรา 30 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู ฯ2547 (หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล)

**ส่วนบุคคลที่จะขอใบประกอบวิชาชีพครู (ตาม พ.ร.บ. สภาครูฯ46 ) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

วิเคราะห์ว่า กฎหมายทั้งสองฉบับ มีความต้องการเกี่ยวกับคุณสมบัติ แต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไป

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู ฯ2547 พูดถึง คุณสมบัติเรื่อง บริหารงานบุคคล
พ.ร.บ. สภาครู ฯ พูดถึงเรื่อง การขอใบประกอบวิชาชีพ

และ ใน มาตรา30 ใน พ.ร.บ.ระเบียบฯ เขียนไว้วรรคแรกว่า ภายใต้บังคับ กฎหมายสภาครูฯ (หมายถึง นอกจากคุณสมบัิติ ตาม กฎหมายสภาครูฯ แล้ว )ในกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบ ฯ กฎต้องมีคุณสมบัติ อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

เอา ง่ายๆ ให้แยกกันตอบ ระหว่างกฎหมาย 2 ฉบับ ก็แล้วกัน ว่า *ถามเรื่อง การบริหารงานบุคคล ให้ตอบ ไม่ต่ำกว่า18 ปี บริบูรณ์ *ถามเรื่องใบประกอบวิชาชีพ ให้ตอบ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

ไม่ให้ตีความ แล้ว นำไปรวมกัน เท่านี้เอง

** สรุปข้อนี้ ตอบ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

Q. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด ก. 18 ปีบูริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบูริบูรณ์ ค. 20 ปีบูริบูรณ์ ง….

โพสต์โดย รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

ขอบคุณข้อมูล : รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย วิทยากร บัวแสงใส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *