สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่งคนงานประจำรถเก็บขยะ จำนวน ๒ อัตรา

๔. ตำแหน่งภารโรง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า) จำนวน ๑ อัตรา

ตั้งแต่วันที่๙ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘ .๓๐ น.– ๑๖.๓๐น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายอำนวยการ (งานการเจ้าหน้าที่)

โทร ๐ -๔๔๘๖ – ๖๐๔๐ -๑, โทรสาร ๐- ๔๔๘๖-๖๐๔๐

ขอบคุณข้อมูล : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น