เทศบาลตำบลคอนสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ธุรการ 1 อัตรา

เทศบาลตำบลคอนสาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ธุรการ 1 อัตรา

เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานกิจการสภา งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามแบบพิมพ์ของเทศบาลตำบลคอนสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สำหรับพระภิกษุ สามเณร เทศบาลตำบลคอนสารไม่รับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐๔๔-๘๗๖๖๘๘

ขอบคุณข้อมูล : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น