เรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ

ขอบคุณข้อมูล : สพป.สมุทรสาคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น