แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล เมื่อผู้ทดสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 75% ตามที่กำหนด ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อผ่านเกณฑ์ 75% หรือ 15 ข้อขึ้นไป ที่กำหนดท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี
  3. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ระบบสืบค้นเกียรติบัตร ตามลิงค์ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ระบบสืบค้นเกียรติบัตร :: https://script.google.com/macros/s/AKfycbzZC8JIl-pVzOMEuYZP-qaMFMp_2A7jl1_1WoRv3g8Y9Qlmqb0_anwowdJmduUWpSvp/exec

ที่มา :: โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

ติดตามามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ