แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ2566 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้คำในหนังสือราชการ “ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส  ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์  

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
  2. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ ตามที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่แจ้งไว้
  3. แบบทดสอบจำกัด 1,200 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 2566

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม ผ่านเกณฑ์  รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านแหลม

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ