แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการอ่านผ่านระบบออนไลน์  เนื่องในวันพืชมงคล
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 16 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 12 ข้อขึ้นไป (ข้อละ 1 คะแนน)
  3. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E – mail ที่ท่านลงทะเบียนทำแบบทดสอบไว้โดยอัตโนมัติ
  4. เกียรติบัตรจำกัดการส่งวันละ 1,500 ฉบับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ