แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

  วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (The Royal Ploughing Ceremony) นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  เนื่องในวันพืชมงคล เพื่อเสริมสร้างความรู้ในวันสำคัญของประเทศไทย
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ อ่านเนื้อหาจากสื่อความรู้แล้วตอบคำถาม โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
  3. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% (12 ข้อขึ้นไป) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E – mail ที่ท่านลงทะเบียนทำแบบทดสอบไว้โดยอัตโนมัติ
  4. เกียรติบัตรจำกัดการส่งวันละ 1,500 ฉบับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: Jack Somsak Janpankaew

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ