แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา ปี 2566 เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความรู้วันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ 75% ตามที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่แจ้งไว้
  3. แบบทดสอบจำกัด 1,500 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป
  4. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 15 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
  5. เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566

แบบทดสอบออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ