แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดย โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล เมื่อผู้ทดสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% ตามที่กำหนด ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องใน วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 15 ข้อผ่านเกณฑ์ 80% ที่กำหนดท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี
  3. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน Bansametjuan

ติดตามามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ