แบบทดสอบออนไลน์ วันรักการอ่าน ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรักการอ่าน ปี 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับสารานุกรมไทย
  2. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่แจ้งไว้
  3. แบบทดสอบจำกัด 100 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันรักการอ่าน ปี 2566

แบบทดสอบออนไลน์ วันรักการอ่าน ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน ผ่านเกณฑ์  รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ