แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อเรื่อง วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 2565 (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล, วันพืชมงคล, วันวิสาขบูชา และวันงดสูบบุหรี่โลก) ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล หัวข้อ “วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 2565” ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
  3. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% (16ข้อขึ้นไป) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทาง E – mail ที่ท่านลงทะเบียนทำแบบทดสอบไว้โดยอัตโนมัติ
  4. เกียรติบัตรจำกัดการส่งวันละ 1,500 ฉบับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 2565

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองราชบุรี

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ