แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนหนองโดนวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนหนองโดนวิทยา รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล เมื่อผู้ทดสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 60% ตามที่กำหนด ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องในวันอาเซียน ปีการศึกษา 2565
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อผ่านเกณฑ์ 60% หรือ 6 ข้อขึ้นไป ที่กำหนดท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี
  3. เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน 2565

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนหนองโดนวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: โรงเรียนหนองโดนวิทยา

ติดตามามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ