แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบความรู้
หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เงื่อนไขการทดสอบ
1. ทำการตอบแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว
2. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ / ข้อละ 5 คะแนน / คะแนนรวม 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร คือ ผู้ที่ทำคะแนนได้ 80 คะแนน หรือ มากกว่า

เนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาการ Cyber bully
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานชุมชน

ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์)

>> อ่านเนื้อหาก่อนทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างใบประกาศ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

** ทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ (ไม่รวม เสาร์ – อาทิตย์)

>> ทำแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

ขอบคุณข้อมูล :: มูลนิธิครอบครัวพอเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *