แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธ์ุแท้การแสดงโขน ตอนสะกดทัพ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมทำแบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ โขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ ผู้ที่ทำทดสอบผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทาง E- mail ตั้งแต่ วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565

คำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ

  1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ แฟนพันธ์ุแท้การแสดงโขน ตอนสะกดทัพ
  2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ 60% หรือ 6 ข้อขึ้นไป ตามที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่แจ้งไว้
  3. แบบทดสอบจำกัด 1,500 ใบ/วัน หากท่านทำแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้เข้ามาทำสอบใหม่ในวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธ์ุแท้การแสดงโขน

แบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธ์ุแท้การแสดงโขน ตอนสะกดทัพ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกทำแบบทดสอบ

ที่มา :: ห้องสมุดประชาชน อำเภอคง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ