แบบประเมินหลังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การเรียนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ รับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 4 ก.ย. 65

แบบประเมินหลังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การเรียนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ

แบบประเมินหลังการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “กลยุทธ์การเรียนภาษาบาลี ให้ประสบความสำเร็จ” หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบประเมินหลังการสัมมนาวิชาการ

แบบประเมินหลังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์การเรียนภาษาบาลีให้ประสบความสำเร็จ รับเกียรติบัตรฟรี วันที่ 4 ก.ย. 65

คลิกทำประเมิน

ที่มา ::  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ