โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว6247 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

4. อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ ระหว่างวันที่ 18- 22 กรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ : ไฟล์แนบ

ขอบคุณข้อมูล : สพป.แม่ฮ่องสอนเขต1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น