โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครบุคลากร มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชา ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชา พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา เคมี จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา ชีววิทยา จำนวน 2 อัตรา
 • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • สาชาวิชา ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
 • สาขาวิชา จิตวิทยาและแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 • งินเดือนค่าจ้าง 22,500 บาท/เดือน

วันเวลาสถานที่รับสมัคร

กรณีสมัครออนไลน์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา htts://vprees.nrru.ac.th/personnel/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected] เปิดรับสมัครถึง เวลา 16.00 น.ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และโทรแจ้งยังงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 9521 หรือ 064-779-7561 (ในวันและเวลาราชการ)

กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา :: กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ