โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 15 อัตรา

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรทั่วไปเพื่อแต่งตั้งและบรรจุ เป็น ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแแหน่งที่รับสมัคร
   1.1  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน  3  ตำแหน่ง
   1.2  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  4  ตำแหน่ง
   1.3  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  ตำแหน่ง
   1.4  วิชาเอกสังคมศึกษา   จำนวน  1  ตำแหน่ง
   1.5  วิชาเอกศิลปะ (ดนตรีไทย) จำนวน  1  ตำแหน่ง
   1.6  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์  จำนวน  3  ตำแหน่ง
   1.7  วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  1  ตำแหน่ง
   1.8  วิชาเอกศิลปะ (ทัศนศิลป์)  จำนวน  1  ตำแหน่ง
เงินเดือนและสวัสดิการ
– เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตามกำหนดของทางราชการ
   – สิทธิกองทุนสงเคราะห์ฯ ในด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร  ตลอดจนเงินทุนเลี้ยงชีพเมื่อลาออก 

วันเวลาสถานที่รับสมัคร

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่ 38/9  ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  เปิดทำการสอน    ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ที่มีความประสงค์รับสมัครบุคคลสามารถ เขียนใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน (วัน เวลา ราชการ)หรือ สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.photisan.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท  (หมายเลขบัญชี 573-0-65198-8  ธ.กรุงไทย  ชื่อบัญชี น.ส.วิมลรัตน์ เปรมรุ่ง)

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับสมัครบุคลากร

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 15 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา :: โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา https://krucomonlines.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอขอบคุณครับ