ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิย 65 รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิย 65 รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบประเมินกิจกรรมรับเกียรติบัตร หลักสูตร การใช้งานระบบ Microsoft Teams

แบบประเมินกิจกรรมรับเกียรติบัตร หลักสูตร การใช้งานระบบ Microsoft Teams

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

Read more