แบบทดสอบออนไลน์ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาญจนดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมพืชในประเทศไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมพืชในประเทศไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอแก้งสนามนาง ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรักการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอแก้งสนามนาง ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอุตุนิยมวิทยาโลก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันอุตุนิยมวิทยาโลก ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดเอกลักษณ์ของชาติไทยมวยไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดเอกลักษณ์ของชาติไทยมวยไทย ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีเทพ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันกวีนิพนธ์สากล ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแพ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันกวีนิพนธ์สากล ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแพ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันกวีนิพนธ์สากล ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแพ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันกวีนิพนธ์สากล ปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแพ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี