แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอดำเนินสะดวก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดย ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ โดย ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา

สพป.นครปฐม เขต 1 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง ผ่านเกณฑ์ 65% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพระราชทานธงชาติไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง ผ่านเกณฑ์ 65% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับสมัครบุคลากรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 9 อัตรา

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ประเพณีสารทเดือนสิบ 2565 โดย โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ประเพณีสารทเดือนสิบ 2565 โดย โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ กฏหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์  โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ กฏหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์  โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันมหิดล 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอจังหาร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันมหิดล 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภออำเภอจังหาร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลกินเจ 2565 โดย กศน.อำเภอท่ามะกา กศน.ตำบลโคกตะบอง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ เทศกาลกินเจ 2565 โดย กศน.อำเภอท่ามะกา กศน.ตำบลโคกตะบอง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more