แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยโรงเรียนบ้านบางเลน ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยโรงเรียนบ้านบางเลน(บางเลนวิทยาคาร) ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพาน ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางสะพาน ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 50% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้งไว้อัตโนมัติ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้งไว้อัตโนมัติ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ โบราณสถานเขาคลังนอก มหาสถูปเจดีย์เมืองโบราณศรีเทพ ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ โบราณสถานเขาคลังนอก มหาสถูปเจดีย์เมืองโบราณศรีเทพ หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้ง

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้ง

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันกาชาดสากล ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันกาชาดสากล(World Red Cross Red Crescent Day) โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้งไว้อัตโนมัติ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้ง

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี

Read more