แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย โรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย โรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอกะทู้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอกะทู้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันทหารผ่านศึก 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย  ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันทหารผ่านศึก 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย  ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันมะเร็งโลก 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันมะเร็งโลก 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร  ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวาเลนไทน์ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางคล้า ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางคล้า ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนแดน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ การละเล่นของเด็กไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ การละเล่นของเด็กไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเสาธง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันตรุษจีน 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันตรุษจีน 2566 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more