แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับใบประกาศ

แบบทดสอบออนไลน์ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับใบประกาศ

Read more

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรเเละการพัฒนาหลักสูตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวนสุภาษิตไทย

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวนสุภาษิตไทย

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

แบบขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 (ศธจ.ตาก)

แบบขอดูผลคะแนนการคัด

Read more