แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองระนอง ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองระนอง ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด ผ่านเกณฑ์ 50 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 50% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้งไว้อัตโนมัติ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอกุยบุรี หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้งไว้อัตโนมัติ

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล ผ่านเกณฑ์ 75 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้ง

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพืชมงคล 2565 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมลที่แจ้ง

Read more