แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนบ้านน้ำราด ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนบ้านน้ำราด ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนวัดกาญจนาราม ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนวัดกาญจนาราม ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนบ้านห้วยลึก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนบ้านห้วยลึก ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันสันติภาพไทย โดย กศน.ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันสันติภาพไทย โดย กศน.ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนเลิงนกทา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรพี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนเลิงนกทา ผ่านเกณฑ์ 60 % รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสันติวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนสันติวิทยา ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ โดย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ การอนุรักษ์พลังงาน 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ การอนุรักษ์พลังงาน 2565 โดย โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์1 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more