แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์  ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันศริสต์มาส 2565 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันศริสต์มาส 2565 โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas History Quiz 2022 โดย โรงเรียนพานทอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas History Quiz 2022 โดย โรงเรียนพานทอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชน เขตคลองสามวา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชน เขตคลองสามวา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพังโคน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอพังโคน ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบ online วันพ่อแห่งชาติ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบ online วันพ่อแห่งชาติ 2565 โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแสวงหา ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ หลักการทรงงาน 23ข้อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ หลักการทรงงาน 23ข้อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แจ่ม ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

Read more

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 2565 โดย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย 2565 โดย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี

Read more